Проф. Божидар Попов

/Консултант – лекар диетолог/

 

Божидар Георгиев Попов е професор по „Хранене и диететика”. Завършва висшето си образование през 1968 г. в София. От 1999 г. е председател на Българското научно дружество по хранене и диететика.

 

Основните му интереси в областта на науката за хранене са в следните направления: физиология на храненето, физиология на храносмилането и усвояемостта на храната, алтернативно хранене, хранителна профилактика на сърдечно-съдовите заболявания, хигиенно-екологични аспекти на здравето.

 

Откривател е на интерцелуларното храносмилане и няколко метода за анализиране процесите на хранене. Проф. Попов членува в редица международни организации, сред които Европейското научно дружество по затлъстяване, Федерацията на европейските научни дружества по хранене (FENS), Европейската академия по хранене (EANS), Международен съюз на нутриционистите (IUNS) и др.

 

Автор е на повече от 150 публикации и научни съобщения у нас и в чужбина.

 

Сподели: