fbpx

Медицински прегледи и консултации

През втория ден, лекарският екип на “Happy week”, провежда изследвания и профилактични прегледи за установяване на моментния здравен статус на всеки гост.  Всеки участник в програмата получава препоръки и напътствия, които да следва по време на престоя си и след това.

Лабораторна диагностика

Стандартизиран лабораторен анализ:

 • ПКК /пълна кръвна картина/ с диференциално броене;
 • Биохимичен анализ на кръвна захар, мастен профил, чернодробни и бъбречни показатели, микроелементи, хормони и др;

Разширен лабораторен анализ / при необходимост/.

Апаратно мониторирана диагностика

 • ЕКГ– електрокардиографско изследване на сърдечната функция в няколко отвеждания и запис;
 • ехография на сърце, сърдечно-съдова система и кръвноносни съдове;
 • ехография на мозъчни магистрали и транскраниална доплер-сонография;
 • импедансметрия- пълен телесен анализ на базална обмяна, телесна маса, метаболитна възраст, висцерална мастна тъкан, костна и мускулна маса, съдържание на вода и общо количество течности, съотношение на мазнини в тялото към мускулната маса с най- високия клас импедансметър- Танита;

Консултативна диагностика

Осъществява се от лекари магистри, специалисти по неврология, кардиология, диететика и хранене и хомеопатия, като индивидуална лекарска консултация, която включва:

 • Снемане на анамнеза за здравни сегашни и минали проблеми, неразположения и болести в съответната сфера, давност, продължителност, повторяемост, епизодичност, интензивност, ход и др.
 • Анализ на лабораторни показатели и тестувания.
 • Специализиран преглед от съответния специалист за обективизиране на моментното състояние, включващ инструментална и апаратна диагностика.
 • Анализ на апаратно-мониторинговите изследвания и тестувания.
 • Даване на рецепта, съвет, препоръки за допълнителни изследвания, лечения, ограничения, двигателен или хигиенно- диетичен режим.
 • Скрининг на всички социално значими болести- сърдечно съдови, мозъчно-съдови, хипертония, диабет, затлъстяване, чрез високо специализирани изследвания, като електрография, ехокардиография, доплер-сонография, импедансметрия.

Персонална консултация с невролог за снемане на общ неврологичен, мозъчно-съдов, ментален и психо-емоционален статус, преценка на централна, периферна и вегетативна нервна система, определяне нива на стрес, стресови реакции и последици. При необходимост се прави доплер-сонографско изследване за преценка на мозъчния кръвоток, състоянието на мозъчните магистрали и оценка на мозъчно-съдовия риск и риска от ранна деменция.

Персонална консултация с лекар специалист по вътрешни болести и кардиология за снемане на общ здравен  и сърдечно-съдов статус, със замерване на кръвно налягане и пулс, електрокардиографско изследване, а при необходимост и ехокардиография на сърце за преценка  състоянието на сърдечния мускул, сърдечната функция, сърдечно-съдов кръвоток, както и преценка на сърдечно-съдовия риск.

Персонална консултация с лекар-диетолог за пълен телесен анализ, базална обмяна, телесна маса, индекс на телесни мазнини/BMI/, метаболитна възраст, висцерална мастна тъкан, костна и мускулна маса, съдържание на вода и общо количество течности, съотношение на мазнините в тялото към мускулната маса/ по метода на биоелектричния импеданс и изготвяне на индивидуален хранителен режим за калорийност, грамаж, съотношение и съчетаване на храните, ограничение или изключване на определени храни, или групи храни.

Персонална консултация с лекар по клинична хомеопатия за определяне на индивидуален хомеопатичен здравен профил, прогноза за отключване или развитие на здравословен проблем, изготвяне в дългосрочен план на индивидуална профилактична, или терапевтична хомеопатична програма.

Сподели: