ИНТЕГРАТИВНАТА МЕДИЦИНА: НОВАТА ЗДРАВНА ТЕРАПЕВТИЧНА КОНЦЕПЦИЯ

„Интегративната медицина е блестяща система за блестящи лекари!”

Д-р Валя ГРУДЕВА

Какво да разбираме под понятието „Интегративна медицина“? Дали количествено обединение на различни медицински методи? Или някакво търговско наименование? А може би нов маркетингов продукт в сферата на здравеопазването?

Според д-р Ишар Далмау-Сантамария[1]   Интегративната медицина включва както общо признатата и утвърдена система за диагностика и лечение на конвенционалната медицина, така и широк спектър от техники и терапии на неконвенционалната медицина, които са доказали своята безопасност и ефектив-ност при цялостни, холистични лечения.

Тези терапии са наречени холистични, тъй като обединяват изследването на всички аспекти на живота на пациента: физически, психически, емоционални, духовни,  културни, семейни, обществени, социални, религиозни, икономически, политически и т.н.

 

Интегративната медицина се опитва да обедини конвенционални и неконвенционалн терапии, като заимства най-доброто от тях за всеки отделен пациент в името на най-ефективното и пълно излекуване. Особено, когато трябва да предложи на пациента най-добрия вариант за лечение на неговия клиничен случай. С други думи, интегративната медицина позволява да се работи с хора, които страдат от хронични заболявания и които до момента са получавали по-скоро палиативна отколкото лечебна терапия. С помощта на пациента и прилагането на подходящи терапии за всеки клиничен случай лекарите, които практикуват тази медицина, се стремят да постигнат пълно и ефективно излекуване на заболяването и на пациента. Бих казала, че Интегративната медицина е интелигентна, стабилна и силна система в ръцете на сериозни, стабилни и силни лекари.

Така погледнато Интегративната медицина представлява нова парадигма на здравната терапевтична концепция

За д-р Андрю Уейл[2], един от най-активните привърженици на Интегративната медицина, тя представлява интелигентно съчетаване на традиционната/конвенционална с нетрадиционната/неконвенционална медицина и поставя на нови основи концепцията за здраве и лечение.

Основните принципи на тази медицина са  заложени в Програмата по Интегративна медицина на Университета на Аризона в Съединените щати.

  1. „Партньорски отношения“ между пациент и терапевт в лечебния процес.
  2. Подходящо използване на конвенционални и неконвенционални/алтернативни методи, за да се улесни вродения отговор на организма към излекуване.
  3. Отчитане на всички фактори, които влияят върху здравето, благосъстоянието и болеста, включително ума, духа, тялото, а и общността.
  4. Философската идея, която мотивира интегративната медицина никога не се противопоставя на конвенционалната медицина и не приема безкритично алтернативната медицина.
  5. Признаване на факта, че добрата медицина трябва да се основава на добрата наука и да бъде отворена към нови парадигми.
  6. Природосъобразни методи и намаляване на инвазивните процедури когато е възможно.
  7. Разширяване на концепциите за насърчаване на здравеопазването и профилактика на заболяванията, както и за лечение на болестите.
  8. Терапевтите като модел за здраве и лечение и с ангажираност към процеса на самоизучаване и саморазвитие.

Интегративната медицина се заражда в началото на 1990 г. в САЩ и се дължи на повишения интерес на обществото към алтернативната медицина. Част от американската общественост смята, че здравето, освен физическа реалност, представлява също емоционална и духовна реалност. Освен това въпросната визия е съпроводена с осъзнаването на факта, че външната среда (т.е. общността, територията, на която се живее и т.н.), също влияе върху насърчаването и поддържането на здравето. Според д-р Дейвид Ракел[3], редактор на книгата „Интегративна медицина“, концепцията за тази медицина е резултат от необходимостта да се даде възможност на науката и на всяко реално лечение да действат заедно и да се фокусират върху здравето и пълното оздравяване.

От тази гледна точка Интегративната концепция е отговор на днешното време, в което нагласите в световен мащаб са към търсене на алтернативни, екологични модели на  живот, развитие, хранене, лечение. Този „алтермондиализъм” по отношение на здравословните терапии намира израз в Интегративната медицина- медицината на новото време.

В нашата страна Интегративната медицина все още не е напълно позната, но интересът на населението към тази дисциплина нараства. Все повече и повече хора, наред с конвенционалното лечение, прибягват към методите на неконвенционалната медицина (акупунктура, хомеопатия, нутритерапия, фитотерапия, натуропатия, остеопатия и др.). Бих казала, че това са „интегративни пациенти”, които осъзнават предимствата на интегрираните терапии.

Конвенционалните медици също все по-често проявяват интерес към неконвенционалната медицина и се превръщат в „интегративни терапевти”. Това сближаване в бъдеще ще доведе до регулиране и разширяване на медицинската практика.

За д-р Андрю Уейл, интегративната медицина е „пътят на бъдещето“ и не само защото болшинството от пациентите се стремят към нея, а защото и „все повече лекари разбират значимостта u и желаят да я упражняват“.

 

1Ishar Dalmau i Santamaria, MD, Associate professor of the Cellular Biology, Physiology and Immunology Department of the UAB School of Medicine,Barcelona, Spain.

2 Andrew Thomas Weil (June 8, 1942) founder, professor, and director of the Arizona Center for Integrative Medicine at the University of Arizona.

3 David P. Rakel, MD, University of Wisconsin School of Medicine and Public Health.

4 Информационнен бюлетин Хомеокомпас.

 

Свързани новини:
Сподели: