„Всичко е отрова… всичко е лекарство… Дали ще е лекарство или отрова… зависи от дозата”       Парацелз (10.11.1493-24.09.1541)

Хомеопатията е метод на лекарствено лечение, при който на всеки болен с определена съвкупност от оплаквания се предписва лекарство, способно да причини у здрави индивиди симптоми, чиито прояви са подобни на оплакванията на пациента.

Нека да разгледаме един пример от ежедневието: Когато човек чисти лук той усеща сърбеж в носа, на очите му залютява и му потичат сълзи. След това той започва да киха и от носа му потича обилна и водниста секреция.  Поне веднъж сме срещали някой болен от сенна хрема. Той постоянно киха, от носа му тече сякаш от чешма, очите му са зачервени и пълни със сълзи. Не прилича ли на човек, току що обелил една-две глави лук? Е, от обикновения кромид лук се приготвя хомеопатичното лекарство Allium cepa, което е много ефективно при някои случаи на сенна хрема, а именно, когато оплакванията на болния приличат много на оплакванията, които получава някой здрав човек, когато чисти лук.

БОЛЕСТИ  И ХОМЕОПАТИЯ

Всеки човек може да бъде лекуван с хомеопатични лекарства, защото хомеопатичните лекарства нямат странични токсични ефекти.

За да бъде лечението успешно е необходимо наличието на три условия:

Болестта да е довела до функционални (обратими) изменения в тъканите и органите.

Целта на хомеопатичното лечение е стимулиране на естествените защитни механизми на организма. Следователно там, където тъканите са увредени необратимо никакво стимулиране няма да премахне увредата, защото с хомеопатичното лекарство не се създават нови тъкани, а се оптимизира функцията вече съществуващите. Не е реалистично да се очаква оздравяване например при болни от инсулинозависим диабет. Същото се отнася и за болни от други хронични заболявания в напреднал стадий – болни с тумори, болни с напреднала чернодробна, бъбречна, сърдечна или дихателна недостатъчност, болни с тежки склеротични промени в съдовете и пр. При подобни заболявания ефектът от лечението може да бъде само облекчаване на страданията на болния без токсични ефекти от лечението. Понякога, когато в отношенията между лекарите има дух на сътрудничество, дори тежко болните пациенти могат да намалят значително дозите на обичайните медикаменти при добре подбрано хомеопатично лечение.

Организмът да има запазена реактивна способност.

Организмът трябва да бъде в състояние да реагира на добре подбраното лекарство. Животозастрашаващите състояния, при които трябва да се проведе интензивно лечение и да бъдат подпомогнати или дори заместени някои жизнено важни функции – дишане, кръвообращение и пр. – не се лекуват само с хомеопатични лекарства. При тях трябва да се приложи конвенционално лечение.

 Например при тежък астматичен пристъп, когато организмът има нужда от незабавно облекчение и допълнително внасяне на кислород, трябва да бъдат предприети подходящите спешни мерки – венозно вливане на кортикостероиди и солеви разтвори, подаване на кислород и пр.
Същото се отнася и за болни от инфаркт на миокарда, болни с 
хипертонична криза, болни от менингит, тежка пневмония, сепсис и др. – винаги, когато едно забавяне на лечението може да се окаже фатално за изхода на заболяването.
След като премине непосредствената опасност за живота, приложението на хомеопатичните лекарства съвместно с другото лечение е оправдано и желателно, защото то помага на организма да се възстанови значително по-бързо.

Публикувани са проучвания проведени върху болни от пневмония и върху деца с диариен синдром, които доказват, че лечението, допълнено с хомеопатични лекарства скъсява значително престоя в болница и ускорява последващото възстановяване на здравето

Да може да се намери хомеопатично лекарство, което при изпитване върху здрави доброволци да е довело до патологията, наблюдавана у пациента.

При условие, че са спазени горните две условия, малко вероятно е подходящото хомеопатично лекарство да не бъде намерено. Ако един обикновен лекарствен справочник съдържа около 800-900 лекарства, а обикновеният лекар използува стотина от тях, то хомеопатичните справочници съдържат над 4000 лекарства, от които по-често се използуват 200-300. Все пак съществуват заболявания, при които хомеопатията още не е намерила медикамент, причиняващ подобно на болестта страдание у здрави изпитатели. Пример за такова заболяване е множествената склероза. Затова с хомеопатия не може да бъде излекувана множествена склероза, а само да бъдат облекчавани някои нейни симптоми: слабостта в крайниците, спастичната парализа и др. Друго  заболяване, при които хомеопатията не може да доведе до съществено подобряване  е например хепатит C. Действително има хомеопатични медикаменти, които се използват при хепатит, но засега не е известен медикамент, който напълно да покрива картината на разстройствата, причинени от вируса на хепатит С. Затова и при тази болест се предпочита конвенционалното лечение, а хомеопатията се използва като допълваща терапия.

При хроничните болести хомеопатичните медикаменти се подбират по специална методика, наречена “конституционално хомеопатично лечение”, или “лечение на терена”. Лекарите-хомеопати придобиват умения за подбора и лечението на хроничните болести след няколко години обучение.

 

ХОМЕОПАТИЧНИЯТ ПРЕГЛЕД

 Може да останете изненадани от въпросите, които лекарят ще Ви зададе. Те могат да Ви се сторят без връзка с болестта.
Но в същност, за да може да определи най-подходящите лекарства, лекарят ще търси едновременно с необходимите симптоми за диагностика на съответното заболяване индивидуалните особености на неговото протичане във всеки конкретен случай. Той ще се постарае да определи точния вид на уврежданията, тяхната локализация, усещанията, които имате, промяната в поведението и др.
По време на този разговор лекарят-хомеопат ще изучи Вашите начини на реакция, поведение и чувствителност. Това ще му помогне да Ви опознае по-добре и да постави настоящото заболяване в контекста на Вашата индивидуална реактивност.
Прилагайки този подход, лекарят ще предложи на всеки пациент индивидуален начин на лечение.

 

ХОМЕОПАТИЧНИТЕ ЛЕКАРСТВА

Хомеопатичните лекарства са медикаменти като всички останали. Те се произвеждат от фармацевтични компании съгласно указанията на специална, т.н. хомеопатична фармакопея. Основната част от тях се произвеждат от растения, минерали или животински продукти. Правилата за тяхното производство са събрани и систематизирани в специален нормативен документ: хомеопатична фармакопея.

Най-често хомеопатичните лекарства се продават в пластмасови флакончета, напълнени със сфери (гранули или глобули). Големите сфери се наричат гранули, а малките – глобули. Тези сфери са от захароза и лактоза и са импрегнирани с активното хомеопатично лекарство 

 

ПРОДАЖБА НА ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА

Хомеопатичните медикаменти се купуват от аптечната мрежа в България. Всички големи дистрибутори на хомеопатични лекарства ги разпространяват. Ако във Вашето населено място няма лекар, който изписва тези лекарства редовно ще се наложи фармацевтът да ги поръча в складовете и да Ви ги достави след няколко часа или най-много след ден.

 

 ПРИЕМ НА ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА

Дози-глобули: цялото съдържание се поставя под езика до стопяването му.

Флакони с гранули: най-често се изписват по 5  гранули на прием, като по същия начин се поставят под езика до стопяването им.

Таблети: обикновено се смучат под езика до пълното им стопяване.

ХОМЕОПАТИЧНАТА ДОЗА /5CH, 9СН, 15CH, 30СН/

Хомеопатичните медикаменти се приготвят от растения, минерали и животински продукти. Те преминават специална обработка при която изходното вещество, наречено тинктура майка се разрежда многократно. Този процес се нарича динамизация, защото е установено, че обратно на очакванията, вместо да намалява при специалното разреждане лечебните свойства на медикамента се увеличават; намаляват само потенциалните странични ефекти.

ДИНАМИЗАЦИЯ – серийно разреждане, при което лекарствените свойства на медикамента се засилват, а страничните и нежелани ефекти намаляват.

homeopatia2

Терминът CH означава “центизмал по Ханеман”/ стотично разреждане по Ханеман/. Той показва, че лекарството е произведено по метода на последователните разреждания към 100, изработен от основателя на хомеопатията Доктор Кристиян Самуел Ханеман.
Цифровите означения показват степента на разреждане (динамизация) на изходното вещество. Това не е равнозначно на тегловната част, милиграмите, отбелязани по опаковките на алопатичните медикаменти.
Колкото по-висока е степента на динамизация на медикамента, толкова по-силно се стимулира 
организма. В България се прилагат медикаменти до 30-та степен на динамизация (30CH).

 

УПОТРЕБА НА ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА

 Към повечето лекарства се прилагат листовки, които могат да Ви помогнат да разберете действието им. Ще разберете, че съответното лекарство Ви е предписано при стомашни болки, температура, стрес и т.н.
Как е поставен този въпрос в хомеопатията?
Към хомеопатичните монопрепарати не се прилагат листовки. Това се дължи на факта, че показанията за приложение на всеки медикамент са описани в специални фармако-терапевтични справочници, наречени Materia
medica. И така, за да разберете за какво служи дадено лекарство, е препоръчително да се обърнете към лекар хомеотерапевт, или фармацевт.
Рискът от самолечение при употреба на хомеопатични медикаменти е свързан не със самите медикаменти, а с опасността от пропускане на точната диагноза. Самите хомеопатични медикаменти са безвредни и нетоксични.

 

СЕБЕСТОЙНОСТ НА ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ

 Обикновено един флакон е около 3 лв. Специалитетите и някои други хомеопатични медикаменти са с цени 5-6 лв. Като се има предвид, че се приема по два-три пъти дневно, при повечето остри заболявания лечението излиза около 10 лв. При хроничните болести стойността на лечението за месец е между 15 и 30 лв.
Цената на хомеопатичния преглед при лекар-хомеопат е обикновено два пъти по-висока от тази при еквивалентен специалист-нехомеопат. Това се дължи на факта, че прегледа при лекар-хомеопат отнема много повече време, отколкото стандартния лекарски преглед.

 

ХОМЕОПАТИЧНИТЕ ЛЕКАРСТВА ПРИ РИСКОВИ ПАЦИЕНТИ

Малката хомеопатична доза е голямата сила при рисковите групи пациенти: бременни, родилки, кърмачки, кърмачета, бебета и малки деца, при които има много противопоказания от страна на конвенционалните лекарства. Бременните могат да се лекуват през всички периоди на бременността от крампи, гадене, нарушения на съня и други проблеми. Хомеопатията помага в хода на раждането и в следродовия период – възстановяване след раждане, засилване на млечната секреция, рагади по гърдите и др.

 

САМОЛЕЧЕНИЕ С ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА

За да се избегне риска от неправилно поставена диагноза се налага обезателно да се обърнете за консултация към лекар-специалист.
За да бъде ефикасно лечението Ви съветваме да се консултирате с лекар, който единствено е способен да Ви постави диагноза и да предпише лекарства, или потърсете съвет от фармацевт.
Ако имате личен опит с определен хомеопатичен медикамент при някакво заболяване можете да опитате самостоятелно лечение,
но се консултирайте и с лекуващия Ви лекар.

 

ПРЕВЕНЦИЯ И ХОМЕОПАТИЯ 

Хомеопатията е удачен метод за профилактика и лечение на хора с активен начин на живот. Действието й е бързо и ефикасно. Ще се наложи да отделите един-два часа за определяне на Хомеопатичен профил от лекар хомеотерапевт, което ще позволи да Ви бъде изписана профилактичена, или терапевтична хомеопатична програма.

 

ЛЕКАРИТЕ-ХОМЕОПАТИ
Лекарят-хомеопат е този, който след завършване на медицина е допълнил обучението си чрез задълбочено изучаване на лицензирани курсове по хомеопатия.
Лекарят-хомеопат не изключва използуването на други терапевтични методи или медицински концепции. Хомеопатията дава възможност на всеки лекар да разшири своите терапевтични възможности. Хомеопатичният метод, както и всеки терапевтичен метод изисква диагностика и личен разговор с лекуващия лекар.
Българската медицинска хомеопатична организация (БМХО) публикува на своята електронна страница всяка година регистър на своите членове. В зависимост от населеното място можете да изберете съответния лекар и да се свържете с него на обявения адрес

 

ЗАКОНОВА РАМКА И ХОМЕОПАТИЯ 

Тъй като хомеопатията е сравнително нов за България метод, лица без подходящото медицинско образование понякога си позволяват да “лекуват” по свои собствени “системи”, осланяйки се на факта, че хомеопатичните медикаменти са практически безвредни. Нещо повече – понякога те сами “приготвят” хомеопатични лекарства и направо ги продават.
Това е една изключително порочна практика, защото липсата на медицинско образование може да доведе до сериозни диагностични грешки и здравето на пациента може сериозно да бъде подкопано, и дори да бъде заплашен неговият живот.
Продажбата на “домашно приготвени” хомеопатични лекарства е престъпление, защото всички медикаменти трябва да минават през контрол и регистрация в комисията за лекарствени средства и да се продават само в аптеките от лицензирани фармацевти.

Влезлият в сила от 01.01.2005 г. Закон за Здравето на РБългария легитимира Хомеопатията като комплементарен терапевтичен метод, неразделна част от медицината /гл. VІ – «Неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве»/.

 

Д-р Валя ГРУДЕВА

 

 

 

Свързани новини:
Сподели: