fbpx

Нашият екип

Лекари:

 

Д-р Валя Грудева

Специалист по неврология, клинична хомеопатия, интегративна медицина и здравословен начин на живот.

През последните години задълбочава интересите си към епигенетичните фактори върху здравето и интегративните терапевтични стратегии. Съосновател на проект Happy Week Eco Healthy Holiday – иновативна концепция за здраве, младост и дълголетие, интегрираща съвременната конвенционална и алтернативна медицина, хранителни режими, двигателна активност и стил на работа и живот, които са в състояние да препрограмират генетично закодираните регулаторни механизми, както и да стимулират и поддържат неизчерпаемия вроден оздравителен потенциал на човешкия организъм.

Д-р Грудева завършва «Медицина» към Висш Медицински Университет /ВМУ/- София, специализира Неврология към Неврологична клиника- Александровска болница, катедра Неврология и през 1991 год. защитава отлично специалност по «Неврология».

През 2000 год. приключва отлично базов двугодишен курс по клинична хомеопатия към CEDH /Център за Обучение и Развитие на Хомеопатията/ в Париж, Франция. Д-р Грудева е сертифициран преподавател по клинична хомеопатия към CEDH от 2000 г. и част от международния преподавателски екип на CEDH. Преподава Клинична хомеопатия на лекари и фармацевти към ВМУ- София, Пловдив Варна и Плевен и на студенти по медицина и фармация, като свободно избираема дисциплина в Медицински университет- София.
През 2001 год. завършва магистратура по „Бизнес администрация и здравен мениджмънт” към Висша школа по мениджмънт и администрация към УНСС- София.

Д-р Грудева има множество публикации в специализирани медицински списания и редица участия в радио и телевизионни предавания на здравна тематика. Редактор е на учебници и книги по клинична хомеопатия. Член на редколегията на вестник Клинична хомеопатия и Хомеопатичен компас. Участва редовно с научни доклади в национални и международни форуми, периодично повишава квалификацията си чрез курсове по специфични направления и е сертифицирана за дейността си.

Член е на БЛС-Българския Лекарски Съюз, на Българското дружество по неврология. Съучредител и член на Българска медицинска хомеопатична организация (БМХО) и дълги години член на нейния Управителен съвет.

Д-р Грудева владее свободно френски, руски и английски.

Сподели:

 

Д-р Мирослав Каратанев

Специалист по вътрешни болести,превантивната медицина и обща медицина.

В своята практика д-р Каратанев обединява принципите на класическата медицината и предимствата на профилактиката чрез здравословно хранене и балансиран начин на живот, за постигането на добро здраве и благосъстояние на духа и тялото, контрол върху теглото, чрез изготвяне на специализирани диетични режими. Към момента д-р Мирослав Каратанев е главен Eurodiet консултант за град Стара Загора.

Завършва медицина във Висш Медицински Институт /ВМИ/ – Стара Загора през 1992 година. Специализира Вътрешни болести от 1992г. до 1998 в Медицинска Академия – гр.София. Специализира „Обща медицина“ в Тракийски университет – Медицински факултет от 2010 до 2015 г. Работа в областта на вътрешните болести – Военно Медицинска Академия – ВМА София, Военна болница Стара Загора от 1992г. до 2002г. Обща медицина от 2002 г. в „А-ИППМП Д-р Мирослав Каратанев“ ЕООД. Работи по изграждането на индивидуални лечебно-профилактични, оздравителни и диетични режими на хранене насочени към разрешаване на здравословни проблеми, както и хранително-тренировъчни програми съобразени със съвременните изисквания на науката хранене и диететика както и според методиката на Eurodiet.

Преминава множество специализирани курсове, част от които са:
Курс по “Неинвазивни методи на изследвания в кардиологията“
Курс по “Инструментални изследвания в белодробните заболявания”
Курс по “Медицина на бедствените ситуации”
Курс за консултант на известния френски метод за редукция на теглото под медицински контрол “Еurodiet България.”

Участва в национални и международни конгреси в областта на кардиология, неврология , обща медицина. Участва в симпозиуми, работни срещи, академии по проблемни въпроси в поведението и терапевтичния подход.

Член на Български лекарски съюз и на Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България.

Владее английски, немски и руски.

Сподели:

 

Д-р Стефана  Грудева

Специалист Дерматология

Д-р Стефана  Грудева  завършва  Медицина към Медицински Университет в гр. София. Спезиализира Кожни и Венерически болести в Отделение по Кожни и Венерически болести към Катедра по Пластична хирургия и Дерматология във Военномедицинска Академия- София, с фокус върху диагностика и лечение на кожни малформации и онкодерматози, инфекциозни дерматози, лекарствени дерматози, еритемо – сквамозни дерматози, физиотерапия на кожни болести.

Преминава модули на обучение към Кожна Клиника на Медицински университет – София, включващи методи за диагностика и терапия на автоимунни дерматози, съдови дерматози, педиатрична дерматология, венерология.

Ежегодно посещава конгреси с клинична и диагностична насоченост в областта на клиничната и естетичната дерматология в България и Европа.

Д-р Стефана Грудева е докторант към Катедра по фармакология и токсикология на медицински факултет при медицински университет гр.София. Развива научен труд на тема „Епигенетични характеристики на психотропни лекарства”.

Взема участие в международни конгреси, на които се обсъждат  новооткритията  в това динамично развиващо се направление.

Интересите й са насочени към областта на психосоматичните дерматози и тяхното лечение, включително кожни прояви, възникващи при психоемоционален стрес.

Д-р Стефана Грудева владее свободно френски и английски език.

Сподели:

Д-р Мария Русинова

специалист по Хранене и Диететика

Изпълнителен директор на Комплекс по детско хранене с Банка за майчина кърма-София. Консултант на известния френски метод за редукция на теглото под медицински контрол “Еurodiet България”. Консултант-диетолог на „Моята диета” и на сп. „Моето бебе и аз”, „Дневникът на мама“.

Завършва медицина в МУ София през 1997г. През 2007г. получава специалност – „Хранене и диететика” към Национален център по опазване на обществото здраве. От 1998 до 2000г. работи като терапевт в поликлиника Банкя. 2000-2005г. – лекар ординатор в Комплекс за детско хранене с “Банка за майчина кърма”, където през 2005г. става Изпълнителен директор. През 2012 година завършва базов двугодишен курс на обучение по клинична хомеопатия и редовно участва в курсове за поддържаща квалификация към Европейската школа по клинична хомеопатия.
Има публикации в специализирани медицински списания, участие в радио и телевизионни предавания свързани със здравословното хранене и кърменето. Участва с доклади в национални форуми, периодично повишава квалификацията си в специализирани курсове.
Член на Българския лекарски съюз, Българското научно дружество по хранене и диететика и на Българската асоциация за изследване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания „Акад. Ташо Ташев”, член на Българската медицинска хомеопатична организиция.
Владее английски.

Сподели:

Проф. Божидар Попов

/Консултант – лекар диетолог/

 

Божидар Георгиев Попов е професор по „Хранене и диететика”. Завършва висшето си образование през 1968 г. в София. От 1999 г. е председател на Българското научно дружество по хранене и диететика.

 

Основните му интереси в областта на науката за хранене са в следните направления: физиология на храненето, физиология на храносмилането и усвояемостта на храната, алтернативно хранене, хранителна профилактика на сърдечно-съдовите заболявания, хигиенно-екологични аспекти на здравето.

 

Откривател е на интерцелуларното храносмилане и няколко метода за анализиране процесите на хранене. Проф. Попов членува в редица международни организации, сред които Европейското научно дружество по затлъстяване, Федерацията на европейските научни дружества по хранене (FENS), Европейската академия по хранене (EANS), Международен съюз на нутриционистите (IUNS) и др.

 

Автор е на повече от 150 публикации и научни съобщения у нас и в чужбина.

 

Сподели:
Сподели: