fbpx

Д-р Валя Грудева

Д-р Валя Грудева- специалист по неврология, клинична хомеопатия, интегративна медицина, хранене и
здравословен начин на живот.

През последните години задълбочава интересите си към епигенетичните фактори върху здравето и интегративните терапевтични стратегии. Съосновател на проект EHS EcoHealthStyle/Екоздравословен стил/ иновативна концепция за здраве, младост и дълголетие, интегрираща съвременната конвенционална и алтернативна медицина, хранителни режими, двигателна активност и стил на работа и живот, които са в състояние да препрограмират генетично закодираните регулаторни механизми, както и да стимулират и поддържат неизчерпаемия вроден оздравителен потенциал на човешкия организъм.

Д-р Грудева завършва «Медицина» към Висш Медицински Университет /ВМУ/- София, специализира Неврология към Неврологична клиника- Александровска болница, катедра Неврология и през 1991 год. защитава отлично специалност по «Неврология».

През 2000 год. приключва отлично базов двугодишен курс по клинична хомеопатия към CEDH /Център за Обучение и Развитие на Хомеопатията/ Париж, Франция. Д-р Грудева е сертифициран преподавател по клинична хомеопатия към CEDH от 2000 г. и част от международния преподавателски екип на CEDH. Преподава Клинична хомеопатия на лекари и фармацевти, към ВМУ- София, Пловдив Варна и Плевен и на студенти по медицина и фармация, като свободно избираема дисциплина в Медицински университет- София.
През 2001 год. завършва магистратура по „Бизнес администрация и здравен мениджмънт” към Висша школа по мениджмънт и администрация към УНСС- София.

Д-р Грудева има множество публикации в специализирани медицински списания и
редица участия в радио и телевизионни предавания на здравна тематика. Редактор е на учебници и книги по клинична хомеопатия. Член на редколегията на вестник Клинична хомеопатия и Хомеопатичен компас. Участва редовно с научни доклади в национални и международни форуми, периодично повишава квалификацията си чрез курсове по специфични направления и е сертифицирана за дейността си.

Член е на БЛС-Българския Лекарски Съюз, на Българското дружество по неврология. Съучредител и член на Българска медицинска хомеопатична организация (БМХО) и дълги години член на нейния Управителен съвет.

Д-р Грудева владее свободно френски, руски и английски.

Сподели: