екип

Д-р Валя Грудева

Д-р Валя Грудева- специалист по неврология, клинична хомеопатия, интегративна медицина, хранене и здравословен начин на живот

Доц. д-р Жана Казанджиева, д.м.

Доц. д-р Жана Казанджиева, д.м.

Д-р Мирослав Каратанев

Д-р Мария Русинова

Д-р Мариела Хитова

Сподели: